DESTAQUES

Postagens em Destaque

quarta-feira, 19 de julho de 2023

UNIVERSUM I DESILLUSIONERING


Universum i desillusionering, "Årets bok"


I dina händer håller du ett literärt verk som blivit en bästsäljare i många länder. I dagsläget har det sålts i 500 miljoner exemplar till 80 miljoner läsare runtom i världen. Boken utgör en daglig naturlig nödvändighet enligt vittnesmål från dess läsare.

Då boken är mycket mer än en vanlig bok har den kommit att bli en lösning för sina läsare och deras familjer under årtionden. Sedan de första böckerna släpptes har många läsare vittnat om avgörande föränd- ringar i sina liv. Boken förklarar också på ett enkelt sätt de frågor som omgärdat oss under många århundraden. Det sätt den är skriven på kan vara anledningen till att den attraherar akademiska studenter, forskare, läkare, jurister och ingenjörer, men samma attraktionskraft har boken även till personer med begränsad utbildning. Boken skapades i syfte att kunna nå ut till alla sociala klasser, och som den själv förtäljer "är den skriven för alla runtom vår jord". Enligt vittnesmål från dess läsare upplever de sig gladare, mer uppfyllda och starka i att kunna möta olika omständigheter i sina liv på ett balanserat sätt. Boken ger även en djupare förståelse för lagen om "orsak och verkan".

"Det är en ny fas", berättar boken. En ny tid för att bättre förstå naturen omkring oss. En tid för att respektera alla livsformer, att förstå skälen bakom frågorna och de svar du getts och som du förmodligen inte känt dig tillfreds med.

Utöver detta genererar boken verkliga resultat och den blir en positiv verklighet i läsarens liv. Det är inte en vetenskaplig bok eller medicinsk samling, men den kommer att ge dig en förståelse för alla vetenskaper på att sätt som du kan begripa. Boken har även fungerat som en lösning i de specialfall då konventionella metoder inte har genererat något resul- tat. Som boken berättar skapades den i syfte att ge en förståelse för livet självt och den sammansättning det består av. När en förståelse för denna elektromagnetiska miljö har uppnåtts kan läsaren kontrollera den och omvandla dess strömmar till positiv naturlig energi. Utkomsten blir att du känner dig mer stabil, balanserad, tillfreds, hälsosam och hel.

Samtliga av dessa förändringar sker naturligt i din kropp. Din egen energi, din kropps energi och din hjärnas energi regleras.

Dessutom kommer en berikning av din talkottkörtel att ske, vilket i dag- släget utgör ett av de mest studerade temana inom det vetenskapliga området. Boken kommer även att detaljerat beskriva naturen av de två strömmarna, elektriska och magnetiska energier, och deras inverkan på mänskligt sinne och kropp.

Då även hjärnan är kopplad till dessa elektro-magnetiska strömmar beskriver boken utförligt hur man vetenskapligt gått tillväga för att stude- ra dessa strömmar och försöka förstå hur de fungerar.

Denna bok har förmågan att hjälpa dig på ett djupgående sätt; inte enbart genom att den ger dig en bättre förståelse för hur hjärnan funger- ar samt tallkottkörtelns aktivitet, utan även hur du kan arbeta för att nå lösningar i olika områden av ditt liv. Boken lär dig hur du bättre kan förstå energierna omkring dig, i naturen och runtom planeten. Den lär dig hur du kan utveckla tallkottkörteln så att du kan få en bättre förståelse av dig själv, din sanna natur och dess förbindelse med universum omkring oss.

Lärdomarna i samlingen böcker "Universum i desillusionering" återfinns även inom "Rational Culture", och dessa böcker är utan tvivel det du har letat efter. Samlingen förklarar alla livsformer och hur de formats utifrån ett alternativt perspektiv. Du kommer att kunna ompröva ditt synsätt kring ursprunget till vårt samhälle, dess förändringar över århundradena, från dess första steg fram till vår civilisation. Boken ger dig även ett enkla- re sätt att förstå de naturliga lagar som håller allt liv i universum. Denna bok kommer att lära dig hur du kan förbättra ditt liv och hur vi kan bygga ett ärligt samhälle och en säkrare värld. Denna bok har förändrat många människors liv och nu må den förändra ditt.

För mer information om boken i Europa:

info@Universein Disenchantment.com

www.Universein Disenchantment.com

Copyright and non-profit orders in Brazil: WWW.CULTURARACIONAL.COM.BR/EN-UTRECHOS RACIONAIS! DETALHES MINUCIOSOS DA NATUREZA RACIONAL

TRECHOS RACIONAIS!  "A vida continuará nessa lama, até que todos estejam de posse da Escrituração Racional, para que todos imunizem-se....